Jonas PDF

NU FINNS DET EN CHANS TILL! Här kan ni som vill hugga en NY PRENUMERATION mm och samtidigt jonas PDF med alla STRETCHGOALS som de ALERTA backarna fixade förra månaden! DELA gärna till allt och alla!


GÖRA DET, och gör det FÖRE 31 Januari, så kommer allt att flyta på som smält smör i edra ådror! 19:e mars är det tänkt att första numret av « nya » Herman Hedning ska finnas i tidningshyllorna! You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website. We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

Learn more about Mailchimp’s privacy practices here. Kostar naturligtvis ingenting, utom lite smärta i ögonen ibland. Nu kan vi göra det fetaste nr 1 av en serietidning NÅGONSIN! 2018 och en vulgär pastisch på Delacroix berömda målning. The purpose of this website is to present me, my work and my projects.

This entry was posted in Calendriers et Agendas. Bookmark the permalink.