MEMOIRES DE GUERRE TOME 3 LE SALUT 1944-1946 PDF

Plaquette ter herinnering aan het gewond raken van Charles de Gaulle in Dinant. Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende De Gaulle in het leger MEMOIRES DE GUERRE TOME 3 LE SALUT 1944-1946 PDF luitenant. Op 15 augustus 1914, de eerste dag van de slag van Dinant, werd hij in zijn been geschoten op de brug over de Maas. Deze brug is later naar hem vernoemd.


De Gaulle de retour sur le sol natal : c’est la France et la République qui rentrent chez elles. Si une œuvre gigantesque a été accomplie, la guerre n’est pas finie et les difficultés intérieures sont considérables. Il faut au premier des Français tout son courage et tout son sens politique pour rétablir l’économie et l’autorité de l’État dans un pays ravagé. Pour Charles de Gaulle, la France restaurée doit être consolidée par des institutions efficaces. Or les politiciens, qui ont retrouvé leurs habitudes partisanes, refusent les options du Général. C’est à regret que celui-ci voit de nouveau les nuages menaçants obscurcir le ciel de France.

Uit zijn particuliere correspondentie blijkt dat hij weinig op had met parlementaire democratie en eigenlijk meer zag in een sterk monarchaal regime. Vlak voor de totale ineenstorting werd hij bevorderd tot brigadegeneraal. Hij kreeg op 6 juni de post van onderminister voor defensie in het kabinet van premier Paul Reynaud. In die hoedanigheid nam hij deel aan de besprekingen met de Britten tijdens de laatste fases van de Duitse opmars in juni 1940. Terwijl de Britse premier Churchill nog een zeker respect voor de koppige Franse generaal had, wantrouwden de Verenigde Staten hem. De Gaulle spreekt een menigte toe tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944. In eigen land was De Gaulle aan het einde van de oorlog een algemeen aanvaarde leider die boven de partijen stond.

Hij bleef ook na de verkiezingen van november 1945 voorzitter van de voorlopige regering, maar trad in januari 1946 af, toen het duidelijk werd dat zijn opvattingen over een sterke uitvoerende macht niet in de nieuwe grondwet van de Vierde Republiek zouden worden opgenomen. In 1958, toen deze zeer bloedige oorlog uitzichtloos was geworden, maakte een opstand van de Franse strijdkrachten in Algerije duidelijk dat de Vierde Republiek niet tegen de situatie was opgewassen. Na twaalf jaar in de politieke wildernis werd De Gaulle als voldoende sterk en patriottisch beschouwd om een uitweg te vinden. President Richard Nixon met stafleden en Charles de Gaulle, 1969. De Gaulle was vastberaden Frankrijk weer zijn vroegere positie op het wereldtoneel te laten innemen en wilde de invloed van de Verenigde Staten in Europa beperken.

This entry was posted in Romans policiers et polars. Bookmark the permalink.